1

4

 

 

336527762 116141638021808 5530352494802159799 n

5

 

 

3

6

 

 

336780137 736807058110693 8345702805852336122 n

8

 

 

 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหารเขื่อนภูมิพล นำโดย นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล, นายทรงภูมิ พงษ์กสิเทวินท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-1, นายสุทธิพงษ์ วงค์สารภี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-2, นางเตือนจิต ช้างรบ วิทยากรระดับ 11 พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของอุปโภค บริโภค สนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดตาก ที่เตรียมการจัดขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้แก่

1. เจลอนามัย น้ำใจ กฟผ. ขนาด 180 ml. จำนวน 170 ขวด
2. ชุดกาวน์กันน้ำ จำนวน 300 ชุด
3. หน้ากาก KN95 จำนวน 600 ชิ้น
4. หมวกคลุมผม จำนวน 1,000 ชิ้น
5. Surgical Mask จำนวน 80 กล่อง
6. ถุงมือยาง จำนวน 20 กล่อง
7. เสากดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 10 เสา
8.เจลอนามัย น้ำใจ กฟผ. ขนาด 450 ml. จำนวน 10 ขวด
9. ชุด Gift Set จำนวน 200 ชุด
10. น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน 200 แพ็ค (1,200 ขวด)
11. ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก จำนวน 1 ตู้
12. ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ จำนวน 1 ตู้

โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และ พันเอก คชาสินธุ์ วงษ์ท้าว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ มณฑลทหารบกที่ 310 เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, มณฑลทหารบกที่ 310, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วย Covid-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

 

 

 


guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

 

egat center
15311811531183

1531182
1531184

⚡ ขุมพลังงานท่ามกลางหุบเขา "Smart Grid แม่ฮ่องสอน" ⛰︎
ต้นแบบพลังงานสะอาด ตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานแห่งอนาคต

📌 แม่ฮ่องสอนจังหวัดที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน และเขตอุทยานแห่งชาติ ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ หรือแม้แต่ระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงได้ จังหวัดนี้จึงต้องพึ่งพาแหล่งผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่สะงา และโรงไฟฟ้าพลังน้ำผาบ่อง ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอน และโซลาร์ฟาร์ม ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นส่วนเสริม
💫 หากระบบส่งไฟฟ้าที่เชื่อมโยงไฟฟ้ามาจากจังหวัดเชียงใหม่ด้วยระยะทางยาวกว่า 170 กิโลเมตร มีปัญหาขัดข้อง จากสภาพพื้นที่เป็นป่าเขา จึงมักเกิดเหตุการณ์ลมพายุพัดต้นไม้ล้มพาดสายไฟฟ้าอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีการเผาป่า และดินโคลนถล่ม แม่ฮ่องสอนจึงมีเหตุการณ์ไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับอยู่บ่อยครั้งและยาวนานที่สุด
💛 โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงเกิดขึ้นตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2560 – 2564 ด้วยความร่วมมือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงพลังงาน พพ. กฟผ. และ กฟภ. เพื่อจำลองโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทยให้มีขนาดเล็กลง ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นต้นแบบในการนำเทคโนโลยีสมาร์ทกริดเข้ามาบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ซึ่ง 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์ Smart สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนโครงการฯ นี้ได้ คือการเดินหน้า "Smart Energy" ที่ประกอบไปด้วยโซลาร์ฟาร์ม แบตเตอรี่ และระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคา หรือ โซลาร์รูฟท็อป
🎯 ปัจจุบันโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมพัฒนาสู่แผนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทยในระยะกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 พร้อมเดินหน้าส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานให้ชาวแม่ฮ่องสอนใช้พลังงานอย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพต่อไป


.

ศูนย์การเรียนรู้ ผาบ่อง

⚡️ เปิดโลกกว้างพลังงานแสงอาทิตย์ ☀️ ทำความรู้จักกับสมาร์ทกริด โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืนและชมความมหัศจรรย์ของชุมชนผาบ่อง ไปพร้อม ๆ กันได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง 

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดให้บริการ เวลา 9.00 - 16.00 น. หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สถานศึกษา หน่วยงานราชการ นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป สามารถจองรอบชมได้ ดังนี้
รอบชม 1 เวลา 9.00 - 10.30 น.
รอบชม 2 เวลา 10.30 - 12.00 น.
รอบชม 3 เวลา 13.00 -14.30 น.
รอบชม 4 เวลา 14.30 - 16.00 น.
จองรอบชมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
หมายเหตุ : กรณีไม่ได้จองรอบชมล่วงหน้า รอบเข้าชมเต็ม หรือ มาช้าเกิน 15 นาที ขอสงวนสิทธิ์ในการนำชมรอบถัดไป
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและจองรอบเข้าชม
📞 โทร. 098-185-2805
📩 Inbox Facebook Page ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง

400355380 208124958985224 6825818330934294399 n
400651673 210952408702479 1777468880156888359 n

400594082 208125602318493 8397029292311150808 n

400589873 210952458702474 4429200912895993966 n
400447011 208125022318551 1082352135707677318 n
400230046 208126145651772 9058409000400064611 n

ศูนย์การเรียน กฟผ.แม่ออน

402335200 682363833995626 2278401851283367871 n
402413270 680312320867444 1334755926219641353 n
402278643 682363907328952 2506618689102277847 n

401004792 680317950866881 728094976304446149 n
402252392 682364063995603 6221877965715410094 n

⚡️ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน แหล่งเรียนรู้เรื่องพลังงาน & แหล่งบูรณาการเชิงพื้นที่
💘ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน และติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมผลไม้สมุนไพร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจุมออน ละอ่อนรัก(ษ์)ถิ่น ที่กฟผ. ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรอบพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน หลังได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แยมผลไม้สมุนไพรจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ เพื่อวางแผนส่งเสริมการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอแม่ออน
🙌🏻 อยากชวนทุกคนมาเปิดใจเรียนรู้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน ศูนย์การเรียนรู้ที่มากกว่าความรู้ คือความสนุกที่ทุกคนเข้าถึงได้
เปิดให้เข้าชม ฟรี
ทุกวัน จันทร์ – เสาร์
เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
หยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและจองรอบการเข้าชม
☎️โทร 053-037-088
📩 Inbox page ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน

โคกหนองนาโมเดล เขื่อนภูมิพล

316126387 183272364249500 6749521484960718175 n
274715037 125898719985623 3783152174148205129 n
283080145 147934184448743 6323788883247522828 n
352978510 260770286499707 787890165864052964 n
316665443 183871714189565 7681747154029370474 n
333112042 3508907456053907 5991253096333918174 n
352781490 260770119833057 3530216829806251057 n
353062449 260765076500228 2368716895923966 n

 จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 1 มกราคม 2560