banner2-29042567

      yanheefoundation    Banner-

 

1

4

 

 

336527762 116141638021808 5530352494802159799 n

5

 

 

3

6

 

 

336780137 736807058110693 8345702805852336122 n

8

 

 


guesthouse2562
facebook : บ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

kuansaychon
facebook : ร้านกาแฟคุณสายชลเขื่อนภูมิพล

manual

 

egat center
15311811531183

1531182
1531184

⚡ ขุมพลังงานท่ามกลางหุบเขา "Smart Grid แม่ฮ่องสอน" ⛰︎
ต้นแบบพลังงานสะอาด ตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานแห่งอนาคต

📌 แม่ฮ่องสอนจังหวัดที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน และเขตอุทยานแห่งชาติ ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ หรือแม้แต่ระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงได้ จังหวัดนี้จึงต้องพึ่งพาแหล่งผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแม่สะงา และโรงไฟฟ้าพลังน้ำผาบ่อง ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอน และโซลาร์ฟาร์ม ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นส่วนเสริม
💫 หากระบบส่งไฟฟ้าที่เชื่อมโยงไฟฟ้ามาจากจังหวัดเชียงใหม่ด้วยระยะทางยาวกว่า 170 กิโลเมตร มีปัญหาขัดข้อง จากสภาพพื้นที่เป็นป่าเขา จึงมักเกิดเหตุการณ์ลมพายุพัดต้นไม้ล้มพาดสายไฟฟ้าอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีการเผาป่า และดินโคลนถล่ม แม่ฮ่องสอนจึงมีเหตุการณ์ไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับอยู่บ่อยครั้งและยาวนานที่สุด
💛 โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงเกิดขึ้นตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2560 – 2564 ด้วยความร่วมมือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงพลังงาน พพ. กฟผ. และ กฟภ. เพื่อจำลองโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทยให้มีขนาดเล็กลง ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นต้นแบบในการนำเทคโนโลยีสมาร์ทกริดเข้ามาบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ซึ่ง 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์ Smart สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนโครงการฯ นี้ได้ คือการเดินหน้า "Smart Energy" ที่ประกอบไปด้วยโซลาร์ฟาร์ม แบตเตอรี่ และระบบผลิตไฟฟ้าบนหลังคา หรือ โซลาร์รูฟท็อป
🎯 ปัจจุบันโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมพัฒนาสู่แผนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทยในระยะกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 พร้อมเดินหน้าส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานให้ชาวแม่ฮ่องสอนใช้พลังงานอย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพต่อไป


.

ศูนย์การเรียนรู้ ผาบ่อง

⚡️ เปิดโลกกว้างพลังงานแสงอาทิตย์ ☀️ ทำความรู้จักกับสมาร์ทกริด โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืนและชมความมหัศจรรย์ของชุมชนผาบ่อง ไปพร้อม ๆ กันได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง 

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดให้บริการ เวลา 9.00 - 16.00 น. หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สถานศึกษา หน่วยงานราชการ นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป สามารถจองรอบชมได้ ดังนี้
รอบชม 1 เวลา 9.00 - 10.30 น.
รอบชม 2 เวลา 10.30 - 12.00 น.
รอบชม 3 เวลา 13.00 -14.30 น.
รอบชม 4 เวลา 14.30 - 16.00 น.
จองรอบชมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
หมายเหตุ : กรณีไม่ได้จองรอบชมล่วงหน้า รอบเข้าชมเต็ม หรือ มาช้าเกิน 15 นาที ขอสงวนสิทธิ์ในการนำชมรอบถัดไป
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและจองรอบเข้าชม
📞 โทร. 098-185-2805
📩 Inbox Facebook Page ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง

400355380 208124958985224 6825818330934294399 n
400651673 210952408702479 1777468880156888359 n

400594082 208125602318493 8397029292311150808 n

400589873 210952458702474 4429200912895993966 n
400447011 208125022318551 1082352135707677318 n
400230046 208126145651772 9058409000400064611 n

ศูนย์การเรียน กฟผ.แม่ออน

402335200 682363833995626 2278401851283367871 n
402413270 680312320867444 1334755926219641353 n
402278643 682363907328952 2506618689102277847 n

401004792 680317950866881 728094976304446149 n
402252392 682364063995603 6221877965715410094 n

⚡️ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน แหล่งเรียนรู้เรื่องพลังงาน & แหล่งบูรณาการเชิงพื้นที่
💘ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน และติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมผลไม้สมุนไพร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจุมออน ละอ่อนรัก(ษ์)ถิ่น ที่กฟผ. ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรอบพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน หลังได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แยมผลไม้สมุนไพรจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ เพื่อวางแผนส่งเสริมการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP อำเภอแม่ออน
🙌🏻 อยากชวนทุกคนมาเปิดใจเรียนรู้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน ศูนย์การเรียนรู้ที่มากกว่าความรู้ คือความสนุกที่ทุกคนเข้าถึงได้
เปิดให้เข้าชม ฟรี
ทุกวัน จันทร์ – เสาร์
เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
หยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและจองรอบการเข้าชม
☎️โทร 053-037-088
📩 Inbox page ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. แม่ออน

โคกหนองนาโมเดล เขื่อนภูมิพล

316126387 183272364249500 6749521484960718175 n
274715037 125898719985623 3783152174148205129 n
283080145 147934184448743 6323788883247522828 n
352978510 260770286499707 787890165864052964 n
316665443 183871714189565 7681747154029370474 n
333112042 3508907456053907 5991253096333918174 n
352781490 260770119833057 3530216829806251057 n
353062449 260765076500228 2368716895923966 n

 จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 1 มกราคม 2560